Select Page
lovely logo by grzegorz myćka

subscribed | zapisano!

dziękuję! thanks!

 

wkrótce otrzymasz maila potwierdzającego, że ty to ty. bo to ty, prawda? 🦄

 

you should receive an e-mail confirming that you are who you are. because you are, aren’t you? 🐬